מלאכיות הפופ - היסטוריית עדכונים

הוספת שם בשפת המקור
הערך המעודכן:Pop Secret
סימוכין: עדכון
עדכון שנים
הערך המקורי:2009-בין עונות
הערך המעודכן:2009
סימוכין: הסדרה לא המשיכה ואטקין לא החולף
עדכון מדבבים
הערך המקורי:
 • טליה ברקאי: מיה
 • שירלי לילו: לולי
 • אסתר רדא: קלי
 • עמי מנדלמן: בוזה הבוס / מונטי המדריך
 • עפרון אטקין: הברון דה כאוס (-2009)
 • דור סרוגו: דמויות שונות
 • לירון לב#שחקן: דמויות שונות
 • נועה קשפיצקי: דמויות שונות
 • ענבל שכנר: דמויות שונות
 • רועי מנדלמן: דמויות שונות
הערך המעודכן:
 • טליה ברקאי: מיה
 • שירלי לילו: לולי
 • אסתר רדא: קלי
 • עמי מנדלמן: בוזה הבוס / מונטי המדריך
 • עפרון אטקין: הברון דה כאוס
 • דור סרוגו: דמויות שונות
 • לירון לב#שחקן: דמויות שונות
 • נועה קשפיצקי: דמויות שונות
 • ענבל שכנר: דמויות שונות
 • רועי מנדלמן: דמויות שונות
סימוכין: אטקין לא החולףלכן לא המשיכו את הסדרה
עדכון מדבבים
הערך המקורי:
 • טליה ברקאי: מיה
 • שירלי לילו: לולי
 • אסתר רדא: קלי
 • עמי מנדלמן: בוזה הבוס / מונטי המדריך
 • עפרון אטקין: הברון דה כאוס
 • דור סרוגו: דמויות שונות
 • לירון לב#שחקן: דמויות שונות
 • נועה קשפיצקי: דמויות שונות
 • ענבל שכנר: דמויות שונות
 • רועי מנדלמן: דמויות שונות
הערך המעודכן:
 • טליה ברקאי: מיה
 • שירלי לילו: לולי
 • אסתר רדא: קלי
 • עמי מנדלמן: בוזה הבוס / מונטי המדריך
 • עפרון אטקין: הברון דה כאוס (-2009)
 • דור סרוגו: דמויות שונות
 • לירון לב#שחקן: דמויות שונות
 • נועה קשפיצקי: דמויות שונות
 • ענבל שכנר: דמויות שונות
 • רועי מנדלמן: דמויות שונות
סימוכין: עפרון נפטר עוד לפני שהעונה השנייה בדרך להקלטה
עדכון שנים
הערך המקורי:2009
הערך המעודכן:2009-בין עונות
סימוכין: כרגע מקליטים עונה