מסיבה ביער עם סבא טוביה - היסטוריית עדכונים

עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • טוביה צפיר: סבא טוביה / צ'רלי הצרצר / צב / חסידה / מוכר כובעים / דבורה / ציפור שוטר / אריה / דוב / איכר
 • ארז שפריר: נמי הנמלה / שועל / שופט / ציפור
 • מיטל סלקמון: טולי / ארנב / צרעה / עורבנית
 • יניב אליהו: ג'קי / שועל
 • הגר נחום: דמויות שונות
 • גל ענבי: נכדה / דמויות שונות
 • גל שפריר: נכד / דמויות שונות
הערך המעודכן:
 • טוביה צפיר: סבא טוביה / צ'רלי הצרצר / צב / חסידה / מוכר כובעים / דבורה / ציפור שוטר / אריה / דוב / איכר
 • ארז שפריר: נמי הנמלה / שועל / ינשוף / תרנגול
 • מיטל סלקמון: טולי / ארנב / צרעה / עורבנית
 • יניב אליהו: ג'קי / שועל
 • הגר נחום: דמויות שונות
 • גל ענבי: נכדה / דמויות שונות
 • גל שפריר: נכד / דמויות שונות
סימוכין: ארז גילם עוד שני דמויות
עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • טוביה צפיר: סבא טוביה / דמויות שונות
 • ארז שפריר: דמויות שונות
 • מיטל סלקמון: דמויות שונות
 • יניב אליהו: דמויות שונות
 • הגר נחום: דמויות שונות
 • גל ענבי: נכדה / דמויות שונות
 • גל שפריר: נכד / דמויות שונות
הערך המעודכן:
 • טוביה צפיר: סבא טוביה / צ'רלי הצרצר / צב / חסידה / מוכר כובעים / דבורה / ציפור שוטר / אריה / דוב / איכר
 • ארז שפריר: נמי הנמלה / שועל / שופט / ציפור
 • מיטל סלקמון: טולי / ארנב / צרעה / עורבנית
 • יניב אליהו: ג'קי / שועל
 • הגר נחום: דמויות שונות
 • גל ענבי: נכדה / דמויות שונות
 • גל שפריר: נכד / דמויות שונות
סימוכין: עדכון שחקנים