מסע אלונקות - היסטוריית עדכונים

עדכון הפקה
הערך המקורי:
 • ג'אד נאמן
הערך המעודכן:
 • ג'אד נאמן
 • מיכה שרפשטיין
סימוכין: עדכון
עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • מוני מושונוב: וייסמן
 • גידי גוב: יאיר המ"פ
 • יעל פרל בקר
 • עמי טראוב
 • מיכאל ורשביאק
 • יוסף כרמון
 • יאיר (קויה) רובין
 • עזרא כפרי
 • ג'יטה מונטה
 • שלמה בר אבא: חוקר מצ"ח
 • דליק ווליניץ: דוביק המ"מ
 • שמעון כהן
 • דובל'ה גליקמן: סמ"פ
הערך המעודכן:
 • גידי גוב: יאיר
 • מוני מושונוב: וייסמן
 • יאיר (קויה) רובין: אביב
 • מיכאל ורשביאק: ד"ר לוי
 • ג'יטה מונטה: מאיה
 • עמי טראוב: דאבל
 • דליק ווליניץ: דוביק
 • מוטי שירין: ינוקא
 • שמעון כהן: משה
 • יואל ליבה: שטרית
 • דובל'ה גליקמן: אלי
 • יעל פרל בקר: עפרה
 • משה בן סימון: בן-ציון
 • שלמה בר אבא: שיינפלד
 • עזרא כפרי: ספי
 • יוסף כרמון: וייסמן האב
 • אבי לוזיה: טבח
 • אבי יקיר: סרן
 • יזהר אבירם: מ"מ
 • מירה סימן טוב: פקידה
 • נחמה נחמני: פקידה
 • שלמה אוחנה: נהג
סימוכין: עדכון
עדכון תפקידים שונים
הערך המקורי:
 • רחל יגיל: ע. עריכה
 • אילן דה פריס: עיצוב פסקול
הערך המעודכן:
 • רחל יגיל: ע. עריכה
 • אילן דה פריס: עיצוב פסקול
 • אבי כהן#במאי: ע. בימוי
סימוכין: עדכון

אישים בפייסבוק | מדיניות פרטיות