מצליח - היסטוריית עדכונים

הוספת צילום
הערך המעודכן:
  • אבי קורן#צלם
סימוכין: עדכון
הוספת תפקידים שונים
הערך המעודכן:
  • מיכל אנג'ל: ע. במאי
  • איתן בן אריה: ע. צלם
סימוכין: עדכון