משמורת - היסטוריית עדכונים

עדכון שחקנים אורחים
הערך המקורי:
 • עודד מנשה: צ'ארלס
 • סמי הורי: זאב
 • אלינור סלע: דליה
 • יהונתן מגון: ים
 • יואב הייט: רזיאל
 • ירדן בר כוכבא: אנדה
 • גרא סנדלר: יבגני
 • גולן אזולאי: שגיא
 • עמית ליאור: אבא של טוהר
 • כנרת אריאלי: כלה (-2007)
 • רוי מילר
הערך המעודכן:
 • עודד מנשה: צ'ארלס
 • סמי הורי: זאב
 • אלינור סלע: דליה
 • יהונתן מגון: ים
 • יואב הייט: רזיאל
 • ירדן בר כוכבא: אנדה
 • גרא סנדלר: יבגני
 • גולן אזולאי: שגיא
 • עמית ליאור: אבא של טוהר
 • כנרת אריאלי: כלה (-2007)
 • רוי מילר
 • ליאת ביין: פסיכולוגית
סימוכין: עדכון
הוספת תפקידים שונים
הערך המעודכן:
 • זלדה חוחא ולנר: ניהול תסריט
סימוכין: עדכון
עדכון שחקנים אורחים
הערך המקורי:
 • עודד מנשה: צ'ארלס
 • סמי הורי: זאב
 • אלינור סלע: דליה
 • יהונתן מגון: ים
 • יואב הייט: רזיאל
 • ירדן בר כוכבא: אנדה
 • גרא סנדלר: יבגני
 • גולן אזולאי: שגיא
 • עמית ליאור: אבא של טוהר
 • כנרת אריאלי: כלה (-2007)
הערך המעודכן:
 • עודד מנשה: צ'ארלס
 • סמי הורי: זאב
 • אלינור סלע: דליה
 • יהונתן מגון: ים
 • יואב הייט: רזיאל
 • ירדן בר כוכבא: אנדה
 • גרא סנדלר: יבגני
 • גולן אזולאי: שגיא
 • עמית ליאור: אבא של טוהר
 • כנרת אריאלי: כלה (-2007)
 • רוי מילר
סימוכין: קראתי