משפחת דובינשטיין - היסטוריית עדכונים

הוספת טריוויה - קישורים
הערך המעודכן:
 • ראה גם גרסה ישנה {דובי דווידוב}
סימוכין: גרסה ישנה של התוכנית
עדכון מדבבים
הערך המקורי:
 • תובל שפיר: אח דוב
 • נועה פלדמן: אחות דוב
 • יואב בר לב: אבא דוב
 • עדי קוזלובסקי: אמא דוב
הערך המעודכן:
 • תובל שפיר: אח דוב
 • נועה פלדמן: אחות דוב
 • יואב בר לב: אבא דוב
 • עדי קוזלובסקי: אמא דוב / דמויות שונות
סימוכין: קוזלובסקי דיבבה עוד דמויות
עדכון מדבבים אורחים
הערך המקורי:
 • אבי טרמין: דמויות שונות
 • איטן גרינברג: דמויות שונות
 • אפי בן ישראל: דמויות שונות
 • דור סרוגו: דמויות שונות
 • יובל בריג: בועז
 • רוברט הניג: דמויות שונות
 • רועי ניב: דמויות שונות
 • תומר פרי: דמויות שונות
 • תימור שפיר: דמויות שונות
 • אייר שפיר: דמויות שונות
הערך המעודכן:
 • אבי טרמין: החקלאי בן / מר ניסים / דמויות שונות
 • איטן גרינברג: גבוה מידי / דמויות שונות
 • אפי בן ישראל: דמויות שונות
 • דור סרוגו: דמויות שונות
 • יובל בריג: בועז
 • רוברט הניג: סבא / דמויות שונות
 • יעל יעקב: סבתא
 • רועי ניב: דמויות שונות
 • תומר פרי: דמויות שונות
 • תימור שפיר: מירי / דמויות שונות
 • אייר שפיר: דמויות שונות
סימוכין: צפיתי בסדרה