נאדיה - היסטוריית עדכונים

הוספת אורך בדקות
הערך המעודכן:90
סימוכין: עדכון
הוספת הפקה
הערך המעודכן:
 • אהוד בן ש"ך
סימוכין: עדכון
הוספת עריכה
הערך המעודכן:
 • דוד טור
סימוכין: עדכון
עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • חנה אזולאי הספרי: נאדיה
 • יובל בנאי: רונן
 • מאיר בנאי: דני
 • מוסקו אלקלעי: מורה לאנגלית
 • יהודה אפרוני
 • אוסי הלל: נורית
 • מאיר סוויסה: אודי
 • יוסף אבו ורדה
 • ראטב עוואדה: אבא של אמין
 • אכרם תלאווי: אמין
 • קמאל שאפיק מלאק: ג'מאל
 • צביקה קורמן
הערך המעודכן:
 • חנה אזולאי הספרי: נאדיה
 • יובל בנאי: רונן
 • מאיר בנאי: דני
 • מוסקו אלקלעי: מורה לאנגלית
 • יהודה אפרוני: מנהל
 • אוסי הלל: נורית
 • מאיר סוויסה: אודי
 • יוסף אבו ורדה: עלי
 • ראטב עוואדה: אבא של אמין
 • אכרם תלאווי: אמין
 • קמאל שאפיק מלאק: ג'מאל
 • צביקה קורמן: עודד
סימוכין: עדכון
הוספת צילום
הערך המעודכן:
 • אילן רוזנברג
סימוכין: עדכון
הוספת מוזיקה
הערך המעודכן:
 • יוני רכטר
סימוכין: עדכון
הוספת תפקידים שונים
הערך המעודכן:
 • יורם ברזילי: עיצוב אומנותי
סימוכין: עדכון