נדב ידי זהב - היסטוריית עדכונים

עדכון שנים
הערך המקורי:2009-2011
הערך המעודכן:2009-2013
סימוכין: נגמר
עדכון שנים
הערך המקורי:2009-עדיין משודר
הערך המעודכן:2009-2011
סימוכין: נגמר
עדכון מדבבים
הערך המקורי:
 • אוהד עילם: נדב ידי זהב
 • גדי לוי: מברגון / ג'ינג'י / סבא חוזליטו
 • שאולי הלוי: פיליפס
 • טל טימור: פטי / מר יוצלחי
 • אלמוג פעיל: מסורית (-2010)
 • מאיה מיטלפונקט: מסורית (2011-)
 • אורית גל: מדי / גברת מתוקה
 • אבישג שצברג: צבתי (-2009)
 • הדר לוי#מדבבת: צבתי (2010-)
 • עדי הלוי: חלי (-2009)
 • טליה ברקאי: חלי (2010-)
 • דן שצברג: פלס / דמויות שונות (2010-)
 • דור סרוגו: דמויות שונות (2010-)
הערך המעודכן:
 • אוהד עילם: נדב ידי זהב
 • גדי לוי: מברגון / ג'ינג'י / סבא חוזליטו / דמויות שונות
 • שאולי הלוי: פיליפס / דמויות שונות
 • טל טימור: פטי / מר יוצלחי / דמויות שונות
 • אלמוג פעיל: מסורית (-2010)
 • מאיה מיטלפונקט: מסורית / דמויות שונות (2011-)
 • אורית גל: מדי / גברת מתוקה / דמויות שונות
 • אבישג שצברג: צבתי (-2009)
 • הדר לוי#מדבבת: צבתי (2010-)
 • עדי הלוי: חלי (-2009)
 • טליה ברקאי: חלי / דמויות שונות (2010-)
 • דן שצברג: פלס / דמויות שונות (2010-)
 • דור סרוגו: דמויות שונות (2010-)
סימוכין: צפיתי בסדרה
עדכון טריוויה - קישורים
הערך המקורי:
 • ראה גם ספין אוף {בית הספר לכלי עבודה של נדב ידי זהב}
הערך המעודכן:
 • ראה גם ספין אוף {לספור עם נדב ידי זהב}
 • ראה גם ספין אוף {בית הספר לכלי עבודה של נדב ידי זהב}
סימוכין: ע"פ הערך של לספור עם נדב ידי זהב