נדז'דה טיחונוב - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:נדז'דה טיחונוב
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה