נועם גיל-אור - היסטוריית עדכונים

עדכון טריוויה - כללי
הערך המקורי:
  • מנהל |www.ishim.co.il/n.php?n=%D7%A8%D7%A9%D7%AA+%D7%92%27 רשת ג'| (החל מ-2008)
הערך המעודכן:
  • מנהל |www.ishim.co.il/n.php?n=%D7%A8%D7%A9%D7%AA+%D7%92%27 רשת ג'| (2008-2012)
סימוכין: ידע אישי