נורית שלום - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:נורית שלום
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה