נריה ליסטר - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:23/5/1992
סימוכין: עדכון
מחיקת תאריך לידה
הערך המקורי:23/5/1992
סימוכין: ככה
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:23/5/1992
סימוכין: גג