נתן דטנר - היסטוריית עדכונים

עדכון שם האדם
הערך המקורי:Nathan Dattner
הערך המעודכן:נתן דטנר
סימוכין: זה באמת שמו טיפשים שכמותכם
עדכון שם האדם
הערך המקורי:נתן דטנר
הערך המעודכן:Nathan Dattner
סימוכין: הוספה
הוספת מפתחות - מקצועות ואמנויות
הערך המעודכן:
  • מדבבים
סימוכין: דיבוב
מחיקת מפתחות - יחסים והתנהגות
הערך המקורי:
  • גאים/גאות
  • בעיות נפש
סימוכין: לאנכון