סבי גרשון - היסטוריית עדכונים

עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
  • אחיהם של [שמעון גרשון] ו[מורדי גרשון]
  • בן דוד של [אילנית גרשון]
  • גיס של [מלי לוי]
הערך המעודכן:
  • אחיהם של [שמעון גרשון] ו[מורדי גרשון]
  • בן דוד של [אילנית גרשון]
  • גיס של [מלי לוי גרשון]
סימוכין: השם עודכן