סוף שבוע בגליל - היסטוריית עדכונים

עדכון הפקה
הערך המקורי:
  • מיכל בת אדם
הערך המעודכן:
  • משה מזרחי
  • מיכל בת אדם
סימוכין: עדכון
הוספת עריכה
הערך המעודכן:
  • אסף קורמן
סימוכין: עדכון