סטיץ'! - היסטוריית עדכונים

עדכון שנים
הערך המקורי:2010-עדיין משודר
הערך המעודכן:2010-2012
סימוכין: הסדרה נגמרה
הוספת מספר פרקים
הערך המעודכן:55
סימוכין: הסדרה נגמרה
הוספת שם בשפת המקור
הערך המעודכן:!Stitch! / スティッチ
סימוכין: עדכון
עדכון טריוויה - כללי
הערך המקורי:
  • הסדרה בגרסה האנגלית דובבה לעברית, למרות שבגרסה היפנית אין כל קשר ל"{לילו וסטיץ'#סדרה}"
הערך המעודכן:
  • הסדרה בגרסה האנגלית דובבה לעברית, למרות שבגרסה היפנית אין קשר ל{לילו וסטיץ'#סדרה}
  • בסיום כל פרק בעונה השנייה ביפן שודרה הפינה {קונג פו פליקלי}
סימוכין: הועתק מקונג פו פליקלי