סלבה צ'פלין - היסטוריית עדכונים

הוספת מפתחות - שפות
הערך המעודכן:
  • רוסית
סימוכין: עדכון
הוספת תאריך פטירה
הערך המעודכן:28/4/2013
סימוכין: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4373628,00.html
עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
  • נשוי ל[לינה צ'פלין]
הערך המעודכן:
  • היה נשוי ל[לינה צ'פלין] (עד למותו)
סימוכין: תיקון ניסוח