עדינה בר שלום - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:עדינה בר שלום
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה
הוספת מפתחות - משפחה
הערך המעודכן:
  • אבא מפורסם
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - דת ופוליטיקה
הערך המעודכן:
  • חרדים
סימוכין: עדכון
הוספת טריוויה - קשר משפחתי
הערך המעודכן:
  • הבת של הרב זצ"ל עובדיה יוסף
סימוכין: עדכון