עדי גילת - היסטוריית עדכונים

עדכון מפתחות - משפחה
הערך המקורי:
  • אבא מפורסם
הערך המעודכן:
  • זוג מפורסם
  • אבא מפורסם
סימוכין: עדכון
עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
  • נשואה ל[יהלי סובול]
  • הבת של העיתונאי מרדכי גילת
הערך המעודכן:
  • נשואה ל[יהלי סובול]
  • כלתו של [יהושע סובול]
  • גיסתה של [נטע סובול]
  • הבת של העיתונאי מרדכי גילת
סימוכין: ככ