עדי וייס - היסטוריית עדכונים

עדכון שם האדם
הערך המקורי:עדי וייס
הערך המעודכן:עדי וייס#שחקן
סימוכין: עדכון
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:28/02/1952
סימוכין: עדכון תאריך לידה
מחיקת תאריך לידה
הערך המקורי:28/2/1952
סימוכין: ככה
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:28/2/1952
סימוכין: א