עדי טנא - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:עדי טנא
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה