עוד להיט - היסטוריית עדכונים

עדכון משתתפים
הערך המקורי:
 • אלי ישראלי: מנחה (1982-)
 • דורי בן זאב: מנחה (-1979)
 • אייל גפן (1980-1981)
 • דובי גל (1979-1979)
 • אלי דנקר (-1977)
 • רבקה מיכאלי (1978-1978)
הערך המעודכן:
 • אלי ישראלי: מנחה (1982-1982)
 • דורי בן זאב: מנחה (-1979)
 • דובי גל: מנחה (1979-1979)
 • אלי דנקר: מנחה (-1977)
סימוכין: הנחה במשך עונה אחת בלבד את התוכנית
הוספת משתתפים אורחים
הערך המעודכן:
 • אייל גפן: משתתף בקליפ של [אריק סיני] (1981-1981)
 • רבקה מיכאלי: משתתפת בקליפ של [יגאל בשן] (1978-1978)
סימוכין: אייל גפן ורבקה מיכאלי השתתפו בקליפ אחד בלבד
עדכון מוזיקה
הערך המקורי:
 • ריקי גל: שיר פתיחה (ביצוע)
 • אהוד מנור: שיר פתיחה (מלים) (1982-)
 • בני נגרי: שיר פתיחה (לחן) (1982-)
 • אילן מוכיח (-1981)
הערך המעודכן:
 • ריקי גל: שיר פתיחה (ביצוע)
 • אהוד מנור: שיר פתיחה (מלים) (1982-)
 • בני נגרי: שיר פתיחה (לחן) (1982-)
 • אילן מוכיח (-1982)
סימוכין: הפתיח המקורי הופיע עד אמצע 1982