עלמה קיני - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:עלמה קיני
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה