עמנואל פפר - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:עמנואל פפר
עדכון מין האדם
הערך המקורי:זכר
הערך המעודכן:נקבה
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - משפחה
הערך המעודכן:
  • אבא מפורסם
  • אמא מפורסמת
עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
  • הבן של [יעל גולדמן] ו[אורי פפר]
הערך המעודכן:
  • הבת של [יעל גולדמן] ו[אורי פפר]
  • אחותה של [תהילה פפר]
סימוכין: עדכון