ענת דולב - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:1964
סימוכין: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4762621,00.html
עדכון תאריך פטירה
הערך המקורי:1964
הערך המעודכן:6/2/2016
סימוכין: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4762621,00.html
מחיקת סיבת המוות
הערך המקורי:6/2/2016
סימוכין: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4762621,00.html