פטר ורטהיימר - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך פטירה
הערך המעודכן:6/1/2020
סימוכין: https://e.walla.co.il/item/3333420
הוספת סיבת המוות
הערך המעודכן:סרטן
סימוכין: https://e.walla.co.il/item/3333420