פרה פרה - היסטוריית עדכונים

הוספת אורך בדקות
הערך המעודכן:20
סימוכין: עדכוו
עדכון הפקה
הערך המקורי:
 • טמירה ירדני
 • דודו ירדני
הערך המעודכן:
 • טמירה ירדני
 • דודו ירדני
 • נאוה קולטון
סימוכין: עדכון
הוספת עריכה
הערך המעודכן:
 • יובל אולמן: עריכה אלקטרונית
סימוכין: עדכון
הוספת תסריט
הערך המעודכן:
 • אסף אשתר
 • רובי דואניאס
 • שרית וינו אלעד
 • ליאור כלפון
 • אביעד בנטוב
סימוכין: עדכון
הוספת צילום
הערך המעודכן:
 • איציק חנית
 • חגי מזור
סימוכין: עדכון
הוספת מוזיקה
הערך המעודכן:
 • טל ירדני
סימוכין: עדכון
הוספת תפקידים שונים
הערך המעודכן:
 • רן אביעד: תאורן
 • ליאת דנציגר: מזכירת הפקה
סימוכין: עדכון
עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • אסף אשתר: מיקו ברדוגו / "כל הזמן?" / דמויות שונות
 • רובי דואניאס: אלי / אופיצר / דמויות שונות
 • ליאור כלפון: בקבני / דמויות שונות
 • אביעד בנטוב: יגאל / זרעון / דמויות שונות
 • שרית וינו אלעד: שמחה / דמויות שונות
הערך המעודכן:
 • אסף אשתר: מיקו ברדוגו / "כל הזמן?" / דמויות שונות
 • רובי דואניאס: אלי / אופיצר / דמויות שונות
 • ליאור כלפון: בקבני / "הממלמל" / דמויות שונות
 • אביעד בנטוב: יגאל "הנשר" / זרעון / דמויות שונות
 • שרית וינו אלעד: שמחה / דמויות שונות
סימוכין: יגאל הנשר זה השם של הדמות!
עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • אסף אשתר: מיקו ברדוגו / "כל הזמן?" / דמויות שונות
 • רובי דואניאס: אלי / אופיצר / דמויות שונות
 • ליאור כלפון: בקבני / דמויות שונות
 • אביעד בנטוב: יגאל הנשר / זרעון / דמויות שונות
 • שרית וינו אלעד: שמחה / דמויות שונות
הערך המעודכן:
 • אסף אשתר: מיקו ברדוגו / "כל הזמן?" / דמויות שונות
 • רובי דואניאס: אלי / אופיצר / דמויות שונות
 • ליאור כלפון: בקבני / דמויות שונות
 • אביעד בנטוב: יגאל / זרעון / דמויות שונות
 • שרית וינו אלעד: שמחה / דמויות שונות
סימוכין: לא צריך הסבר לדמות