פרפר נחמד - היסטוריית עדכונים

עדכון הפקה
הערך המקורי:
 • שושנה צחור
הערך המעודכן:
 • שושנה צחור
 • מרקו סימיונוביץ (1995-1996)
 • עינת דקל-ויצמן (1997-)
סימוכין: עדכון
עדכון עריכה
הערך המקורי:
 • עינת דקל-ויצמן (1998-)
הערך המעודכן:
 • עינת דקל-ויצמן (1997-)
סימוכין: עדכון
עדכון תסריט
הערך המקורי:
 • אילנה לופט
 • תמר אדר
 • דפנה אילת
 • דתיה בן דור (-1998)
הערך המעודכן:
 • אילנה לופט
 • תמר אדר
 • דפנה אילת
 • דתיה בן דור (-1998)
 • יוני חן (1989-1989)
סימוכין: עדכון
עדכון שחקנים אורחים
הערך המקורי:
 • אבי קושניר: אבי (1983-1983)
 • אברהם מור: סבא נחמן (1985-1992)
 • אייל גפן: המלך (1983-1983)
 • אלברט כהן: דוד שמחה (1987-1987)
 • אלי גורנשטיין: אלי / פרופסור פורטה (1983-1991)
 • בתיה ברק: גברת פוקס (1996-1996)
 • ג'וליאן שגרן: פנטומימאי (1998-1998)
 • גדי יגיל: גדי (1987-1987)
 • גיליה שטרן: אורית (2003-2003)
 • דובי גל: אדון טיקטוק (1991-1991)
 • דליה שימקו: הגננת (1987-1987)
 • דני רובס: דני (1992-1992)
 • דרור קרן: שמעיה / מלכישוע / זרובבל (2003-2003)
 • הראל סקעת: נכד בפרק לחנוכה (1989-1989)
 • חנן גולדבלט: גשש בלש (2002-2002)
 • טל בלכרוביץ': הנכד של סבא נחמן (1985-1985)
 • יגאל בשן: יגאל (1984-1985)
 • יוסי ידין: סבא יוסי (1988-1989)
 • דנה רז: טרילי (1994-1994)
 • יניב פולישוק: טרלה (1994-1994)
 • יעקב בודו: בום בום / בתפקיד עצמו (1991-1991)
 • ליא קניג: סבתא לאה (1987-1989)
 • מוסקו אלקלעי: רופא (1986-1986)
 • ניסים גרמה: ניסים (-1982)
 • עדה טל: סבתא עדה (1995-1995)
 • עופרה חזה: עופרה (-1982)
 • עזרא דגן: עזרא / סבא קלמן / פנטומימה (1984-)
 • עירית דגן: פנטומימה (1988-1993)
 • פטר ורטהיימר: נגנינו (1991-1991)
 • ציפי מור: המן הרשע (1992-1992)
 • ציפי שביט: ציפי (1988-1988)
 • רבקה נוימן: רבקל'ה (1984-1984)
 • רמה מסינגר: רמה שרון (2002-2003)
 • גיתית שובל: גיתית (1996-1996)
 • שירה אלון: דמויות שונות (1997-1997)
 • אריאל זילבר: אריאל (1993-1993)
הערך המעודכן:
 • ניסים גרמה: ניסים (-1982)
 • עופרה חזה: עופרה (-1982)
 • אבי קושניר: אבי (1983-1983)
 • אייל גפן: המלך (1983-1983)
 • אלי גורנשטיין: אלי / פרופסור פורטה (1983-1991)
 • יגאל בשן: יגאל (1984-1985)
 • עזרא דגן: עזרא / סבא קלמן / פנטומימה (1984-)
 • רבקה נוימן: רבקל'ה (1984-1984)
 • אברהם מור: סבא נחמן (1985-1992)
 • טל בלכרוביץ': הנכד של סבא נחמן (1985-1985)
 • חני נחמיאס: חני (1986-1986)
 • מוסקו אלקלעי: רופא (1986-1986)
 • אלברט כהן: דוד שמחה (1987-1987)
 • גדי יגיל: גדי (1987-1987)
 • דליה שימקו: הגננת (1987-1987)
 • ליא קניג: סבתא לאה (1987-1989)
 • יוסי ידין: סבא יוסי (1988-1989)
 • עירית דגן: פנטומימה (1988-1993)
 • ציפי שביט: ציפי (1988-1988)
 • הראל סקעת: נכד בפרק לחנוכה (1989-1989)
 • דובי גל: אדון טיקטוק (1991-1991)
 • יעקב בודו: בום בום / בתפקיד עצמו (1991-1991)
 • פטר ורטהיימר: נגנינו (1991-1991)
 • דני רובס: דני (1992-1992)
 • ציפי מור: המן הרשע (1992-1992)
 • אריאל זילבר: אריאל (1993-1993)
 • דנה רז: טרילי (1994-1994)
 • יניב פולישוק: טרלה (1994-1994)
 • עדה טל: סבתא עדה (1995-1995)
 • בתיה ברק: גברת פוקס (1996-1996)
 • גיתית שובל: גיתית (1996-1996)
 • שירה אלון: דמויות שונות (1997-1997)
 • ג'וליאן שגרן: פנטומימאי (1998-1998)
 • ירדן פוליצר: ירדן (2001-2001)
 • רוני נדלר: רוני (2001-2001)
 • חנן גולדבלט: גשש בלש (2002-2002)
 • רמה מסינגר: רמה שרון (2002-2003)
 • גיליה שטרן: אורית (2003-2003)
 • דרור קרן: שמעיה / מלכישוע / זרובבל (2003-2003)
 • עדי בר לב: עדי (2003-2003)
סימוכין: עדכון
עדכון מוזיקה
הערך המקורי:
 • אילנית: שיר פתיחה (ביצוע)
 • לאה נאור: שיר פתיחה (מילים)
 • נורית הירש: שיר פתיחה (לחן)
הערך המעודכן:
 • אילנית: שיר פתיחה (ביצוע)
 • לאה נאור: שיר פתיחה (מילים)
 • נורית הירש: שיר פתיחה (לחן)
 • עוזי אסנר
סימוכין: עדכון
עדכון תפקידים שונים
הערך המקורי:
 • מריה גורביץ' (1998-)
הערך המעודכן:
 • מריה גורביץ': ייצור בובות (1998-)
סימוכין: עדכון
עדכון שחקנים אורחים
הערך המקורי:
 • אבי קושניר: אבי (1983-1983)
 • אברהם מור: סבא נחמן (1985-1992)
 • אייל גפן: המלך (1983-1983)
 • אלברט כהן: דוד שמחה (1987-1987)
 • אלי גורנשטיין: אלי / פרופסור פורטה (1983-1991)
 • בתיה ברק: גברת פוקס (1996-1996)
 • ג'וליאן שגרן: פנטומימאי (1998-1998)
 • גדי יגיל: גדי (1987-1987)
 • גיליה שטרן: אורית (2003-2003)
 • דובי גל: אדון טיקטוק (1991-1991)
 • דליה שימקו: הגננת (1987-1987)
 • דני רובס: דני (1992-1992)
 • דרור קרן: שמעיה / מלכישוע / זרובבל (2003-2003)
 • הראל סקעת: נכד בפרק לחנוכה (1989-1989)
 • חנן גולדבלט: גשש בלש (2002-2002)
 • טל בלכרוביץ': הנכד של סבא נחמן (1985-1985)
 • יגאל בשן: יגאל (1984-1985)
 • יוסי ידין: סבא יוסי (1988-1989)
 • דנה רז: טרילי (1994-1994)
 • יניב פולישוק: טרלה (1994-1994)
 • יעקב בודו: בום בום / בתפקיד עצמו (1991-1991)
 • ליא קניג: סבתא לאה (1987-1989)
 • מוסקו אלקלעי: רופא (1986-1986)
 • ניסים גרמה: ניסים (-1982)
 • עדה טל: סבתא עדה (1995-1995)
 • עופרה חזה: עופרה (-1982)
 • עזרא דגן: עזרא / סבא קלמן / פנטומימה (1984-)
 • עירית דגן: פנטומימה (1988-1993)
 • פטר ורטהיימר: נגנינו (1991-1991)
 • ציפי מור: המן הרשע (1992-1992)
 • ציפי שביט: ציפי (1988-1988)
 • רבקה נוימן: רבקל'ה (1984-1984)
 • רמה מסינגר: רמה שרון (2002-2003)
 • גיתית שובל: גיתית (1996-1996)
 • שירה אלון: דמויות שונות (1997-1997)
הערך המעודכן:
 • אבי קושניר: אבי (1983-1983)
 • אברהם מור: סבא נחמן (1985-1992)
 • אייל גפן: המלך (1983-1983)
 • אלברט כהן: דוד שמחה (1987-1987)
 • אלי גורנשטיין: אלי / פרופסור פורטה (1983-1991)
 • בתיה ברק: גברת פוקס (1996-1996)
 • ג'וליאן שגרן: פנטומימאי (1998-1998)
 • גדי יגיל: גדי (1987-1987)
 • גיליה שטרן: אורית (2003-2003)
 • דובי גל: אדון טיקטוק (1991-1991)
 • דליה שימקו: הגננת (1987-1987)
 • דני רובס: דני (1992-1992)
 • דרור קרן: שמעיה / מלכישוע / זרובבל (2003-2003)
 • הראל סקעת: נכד בפרק לחנוכה (1989-1989)
 • חנן גולדבלט: גשש בלש (2002-2002)
 • טל בלכרוביץ': הנכד של סבא נחמן (1985-1985)
 • יגאל בשן: יגאל (1984-1985)
 • יוסי ידין: סבא יוסי (1988-1989)
 • דנה רז: טרילי (1994-1994)
 • יניב פולישוק: טרלה (1994-1994)
 • יעקב בודו: בום בום / בתפקיד עצמו (1991-1991)
 • ליא קניג: סבתא לאה (1987-1989)
 • מוסקו אלקלעי: רופא (1986-1986)
 • ניסים גרמה: ניסים (-1982)
 • עדה טל: סבתא עדה (1995-1995)
 • עופרה חזה: עופרה (-1982)
 • עזרא דגן: עזרא / סבא קלמן / פנטומימה (1984-)
 • עירית דגן: פנטומימה (1988-1993)
 • פטר ורטהיימר: נגנינו (1991-1991)
 • ציפי מור: המן הרשע (1992-1992)
 • ציפי שביט: ציפי (1988-1988)
 • רבקה נוימן: רבקל'ה (1984-1984)
 • רמה מסינגר: רמה שרון (2002-2003)
 • גיתית שובל: גיתית (1996-1996)
 • שירה אלון: דמויות שונות (1997-1997)
 • אריאל זילבר: אריאל (1993-1993)
סימוכין: צפיה
עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • דודו זר: דודו / פיתגורס (-2001)
 • אפי בן ישראל: אפי (-2001)
 • עופרה ויינגרטן: עופרה / פיט (-1996)
 • רונן גולדפרב: רונן (1996-1996)
 • עוזי חיטמן: עוזי / פיתגורס (-1990)
 • שלומית טריגר הגואל: שלומית (1985-1994)
 • עירית שילה: אוזה
 • אבי יקיר: שבי
 • איציק גייר: שבי (1983-1984)
 • רוברט הניג: שבי (-1982)
 • איילת לוין: נולי (1990-)
 • צלילה ינאי: נולי (-1989)
 • עמי ויינברג: בץ (1996-)
 • יוני חן: בץ / פיט / יחזקאל הנגר / ספר / דוור / טכנאי (-1993)
 • ג'יל בן דוד: בץ / שבי (1994-1995)
 • גליה ישי: פינגי (1988-1997)
 • אורנה לביא פלינט: פרפר נחמד (1985-1987)
 • מיקי קם: פרפר נחמד (1983-1985)
 • גיא פרידמן: גיא (1998-)
 • אלינור אהרון: אלינור (1998-)
 • אדווה עדני: אדווה (1998-1999)
הערך המעודכן:
 • דודו זר: דודו / פיתגורס (-2001)
 • אפי בן ישראל: אפי (-2001)
 • עופרה ויינגרטן: עופרה / פיט (-1996)
 • רונן גולדפרב: רונן (1996-1996)
 • עוזי חיטמן: עוזי / פיתגורס (-1990)
 • שלומית טריגר הגואל: שלומית (1985-1994)
 • עירית שילה: אוזה
 • אבי יקיר: שבי
 • איציק גייר: שבי (1983-1984)
 • רוברט הניג: שבי (-1982)
 • איילת לוין: נולי (1990-)
 • צלילה ינאי: נולי (-1989)
 • עמי ויינברג: בץ (1996-)
 • יוני חן: בץ / פיט / יחזקאל הנגר / ספר / דוור / טכנאי (-1993)
 • ג'יל בן דוד: בץ / שבי / לולו (1994-1995)
 • גליה ישי: פינגי (1988-1997)
 • אורנה לביא פלינט: פרפר נחמד (1985-1987)
 • מיקי קם: פרפר נחמד (1983-1985)
 • גיא פרידמן: גיא (1998-)
 • אלינור אהרון: אלינור (1998-)
 • אדווה עדני: אדווה (1998-1999)
 • רות קפלן רוט: צ'יפי (1998-1998)
סימוכין: עדכון
עדכון שחקנים אורחים
הערך המקורי:
 • אבי קושניר: אבי (1983-1983)
 • אברהם מור: סבא נחמן (1985-1992)
 • אייל גפן: המלך (1983-1983)
 • אלברט כהן: דוד שמחה (1987-1987)
 • אלי גורנשטיין: אלי / פרופסור פורטה (1983-1991)
 • בתיה ברק: גברת פוקס (1996-1996)
 • ג'וליאן שגרן: פנטומימאי (1998-1998)
 • גדי יגיל: גדי (1987-1987)
 • גיליה שטרן: אורית (2003-2003)
 • דובי גל: אדון טיקטוק (1991-1991)
 • דליה שימקו: הגננת (1987-1987)
 • דני רובס: דני (1992-1992)
 • דרור קרן: שמעיה / מלכישוע / זרובבל (2003-2003)
 • הראל סקעת: נכד בפרק לחנוכה (1989-1989)
 • חנן גולדבלט: גשש בלש (2002-2002)
 • טל בלכרוביץ': הנכד של סבא נחמן (1985-1985)
 • יגאל בשן: יגאל (1984-1985)
 • יוסי ידין: סבא יוסי (1988-1989)
 • דנה רז: טרילי (1994-1994)
 • יניב פולישוק: טרלה (1994-1994)
 • יעקב בודו: בום בום / בתפקיד עצמו (1991-1991)
 • ליא קניג: סבתא לאה (1987-1989)
 • מוסקו אלקלעי: רופא (1986-1986)
 • ניסים גרמה: ניסים (-1982)
 • עדה טל: סבתא עדה (1995-1995)
 • עופרה חזה: עופרה (-1982)
 • עזרא דגן: עזרא / סבא קלמן (1984-)
 • פטר ורטהיימר: נגנינו (1991-1991)
 • ציפי מור: המן הרשע (1992-1992)
 • ציפי שביט: ציפי (1988-1988)
 • רבקה נוימן: רבקל'ה (1984-1984)
 • רמה מסינגר: רמה שרון (2002-2003)
 • גיתית שובל: גיתית (1996-1996)
 • שירה אלון: דמויות שונות (1997-1997)
הערך המעודכן:
 • אבי קושניר: אבי (1983-1983)
 • אברהם מור: סבא נחמן (1985-1992)
 • אייל גפן: המלך (1983-1983)
 • אלברט כהן: דוד שמחה (1987-1987)
 • אלי גורנשטיין: אלי / פרופסור פורטה (1983-1991)
 • בתיה ברק: גברת פוקס (1996-1996)
 • ג'וליאן שגרן: פנטומימאי (1998-1998)
 • גדי יגיל: גדי (1987-1987)
 • גיליה שטרן: אורית (2003-2003)
 • דובי גל: אדון טיקטוק (1991-1991)
 • דליה שימקו: הגננת (1987-1987)
 • דני רובס: דני (1992-1992)
 • דרור קרן: שמעיה / מלכישוע / זרובבל (2003-2003)
 • הראל סקעת: נכד בפרק לחנוכה (1989-1989)
 • חנן גולדבלט: גשש בלש (2002-2002)
 • טל בלכרוביץ': הנכד של סבא נחמן (1985-1985)
 • יגאל בשן: יגאל (1984-1985)
 • יוסי ידין: סבא יוסי (1988-1989)
 • דנה רז: טרילי (1994-1994)
 • יניב פולישוק: טרלה (1994-1994)
 • יעקב בודו: בום בום / בתפקיד עצמו (1991-1991)
 • ליא קניג: סבתא לאה (1987-1989)
 • מוסקו אלקלעי: רופא (1986-1986)
 • ניסים גרמה: ניסים (-1982)
 • עדה טל: סבתא עדה (1995-1995)
 • עופרה חזה: עופרה (-1982)
 • עזרא דגן: עזרא / סבא קלמן / פנטומימה (1984-)
 • עירית דגן: פנטומימה (1988-1993)
 • פטר ורטהיימר: נגנינו (1991-1991)
 • ציפי מור: המן הרשע (1992-1992)
 • ציפי שביט: ציפי (1988-1988)
 • רבקה נוימן: רבקל'ה (1984-1984)
 • רמה מסינגר: רמה שרון (2002-2003)
 • גיתית שובל: גיתית (1996-1996)
 • שירה אלון: דמויות שונות (1997-1997)
סימוכין: תיקון טעות
עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • דודו זר: דודו / פיתגורס (-2001)
 • אפי בן ישראל: אפי (-2001)
 • עופרה ויינגרטן: עופרה / פיט (-1996)
 • רונן גולדפרב: רונן (1996-1996)
 • עוזי חיטמן: עוזי / פיתגורס (-1990)
 • שלומית טריגר הגואל: שלומית (1985-1994)
 • עירית שילה: אוזה
 • אבי יקיר: שבי
 • איציק גייר: שבי (1983-1984)
 • רוברט הניג: שבי (-1982)
 • איילת לוין: נולי (1990-)
 • צלילה ינאי: נולי (-1989)
 • עמי ויינברג: בץ (1996-)
 • יוני חן: בץ / פיט / יחזקאל הנגר / ספר (-1993)
 • ג'יל בן דוד: בץ / שבי (1994-1995)
 • גליה ישי: פינגי (1988-1997)
 • אורנה לביא פלינט: פרפר נחמד (1985-1987)
 • מיקי קם: פרפר נחמד (1983-1985)
 • גיא פרידמן: גיא (1998-)
 • אלינור אהרון: אלינור (1998-)
 • אדווה עדני: אדווה (1998-1999)
הערך המעודכן:
 • דודו זר: דודו / פיתגורס (-2001)
 • אפי בן ישראל: אפי (-2001)
 • עופרה ויינגרטן: עופרה / פיט (-1996)
 • רונן גולדפרב: רונן (1996-1996)
 • עוזי חיטמן: עוזי / פיתגורס (-1990)
 • שלומית טריגר הגואל: שלומית (1985-1994)
 • עירית שילה: אוזה
 • אבי יקיר: שבי
 • איציק גייר: שבי (1983-1984)
 • רוברט הניג: שבי (-1982)
 • איילת לוין: נולי (1990-)
 • צלילה ינאי: נולי (-1989)
 • עמי ויינברג: בץ (1996-)
 • יוני חן: בץ / פיט / יחזקאל הנגר / ספר / דוור / טכנאי (-1993)
 • ג'יל בן דוד: בץ / שבי (1994-1995)
 • גליה ישי: פינגי (1988-1997)
 • אורנה לביא פלינט: פרפר נחמד (1985-1987)
 • מיקי קם: פרפר נחמד (1983-1985)
 • גיא פרידמן: גיא (1998-)
 • אלינור אהרון: אלינור (1998-)
 • אדווה עדני: אדווה (1998-1999)
סימוכין: הפרק "מכתב לסבא וסבתא"
עדכון שחקנים אורחים
הערך המקורי:
 • אבי קושניר: אבי (1983-1983)
 • אברהם מור: סבא נחמן (1985-1992)
 • אייל גפן: המלך (1983-1983)
 • אלברט כהן: דוד שמחה (1987-1987)
 • אלי גורנשטיין: אלי / פרופסור פורטה (1983-1991)
 • בתיה ברק: גברת פוקס (1996-1996)
 • ג'וליאן שגרן: פנטומימאי (1998-1998)
 • גדי יגיל: גדי (1987-1987)
 • גיליה שטרן: אורית הציירת (2003-2003)
 • דובי גל: אדון טיקטוק (1991-1991)
 • דליה שימקו: הגננת (1987-1987)
 • דני רובס: דני (1992-1992)
 • דרור קרן: שמעיה / מלכישוע / זרובבל (2003-2003)
 • הראל סקעת: נכד בפרק לחנוכה (1989-1989)
 • חנן גולדבלט: גשש בלש (2002-2002)
 • טל בלכרוביץ': הנכד של סבא נחמן (1985-1985)
 • יגאל בשן: יגאל (1984-1985)
 • יוסי ידין: סבא יוסי (1988-1989)
 • דנה רז: טרילי (1994-1994)
 • יניב פולישוק: טרלה (1994-1994)
 • יעקב בודו: בום בום / בתפקיד עצמו (1991-1991)
 • ליא קניג: סבתא לאה (1987-1989)
 • מוסקו אלקלעי: רופא (1986-1986)
 • ניסים גרמה: ניסים (-1982)
 • עדה טל: סבתא עדה (1995-1995)
 • עופרה חזה: עופרה (-1982)
 • עזרא דגן: עזרא / סבא קלמן (1984-)
 • פטר ורטהיימר: נגנינו (1991-1991)
 • ציפי מור: המן הרשע (1992-1992)
 • ציפי שביט: ציפי (1988-1988)
 • רבקה נוימן: רבקל'ה (1984-1984)
 • רמה מסינגר: רמה שרון (2002-2003)
 • גיתית שובל: גיתית (1996-1996)
 • שירה אלון: דמויות שונות (1997-1997)
הערך המעודכן:
 • אבי קושניר: אבי (1983-1983)
 • אברהם מור: סבא נחמן (1985-1992)
 • אייל גפן: המלך (1983-1983)
 • אלברט כהן: דוד שמחה (1987-1987)
 • אלי גורנשטיין: אלי / פרופסור פורטה (1983-1991)
 • בתיה ברק: גברת פוקס (1996-1996)
 • ג'וליאן שגרן: פנטומימאי (1998-1998)
 • גדי יגיל: גדי (1987-1987)
 • גיליה שטרן: אורית (2003-2003)
 • דובי גל: אדון טיקטוק (1991-1991)
 • דליה שימקו: הגננת (1987-1987)
 • דני רובס: דני (1992-1992)
 • דרור קרן: שמעיה / מלכישוע / זרובבל (2003-2003)
 • הראל סקעת: נכד בפרק לחנוכה (1989-1989)
 • חנן גולדבלט: גשש בלש (2002-2002)
 • טל בלכרוביץ': הנכד של סבא נחמן (1985-1985)
 • יגאל בשן: יגאל (1984-1985)
 • יוסי ידין: סבא יוסי (1988-1989)
 • דנה רז: טרילי (1994-1994)
 • יניב פולישוק: טרלה (1994-1994)
 • יעקב בודו: בום בום / בתפקיד עצמו (1991-1991)
 • ליא קניג: סבתא לאה (1987-1989)
 • מוסקו אלקלעי: רופא (1986-1986)
 • ניסים גרמה: ניסים (-1982)
 • עדה טל: סבתא עדה (1995-1995)
 • עופרה חזה: עופרה (-1982)
 • עזרא דגן: עזרא / סבא קלמן (1984-)
 • פטר ורטהיימר: נגנינו (1991-1991)
 • ציפי מור: המן הרשע (1992-1992)
 • ציפי שביט: ציפי (1988-1988)
 • רבקה נוימן: רבקל'ה (1984-1984)
 • רמה מסינגר: רמה שרון (2002-2003)
 • גיתית שובל: גיתית (1996-1996)
 • שירה אלון: דמויות שונות (1997-1997)
סימוכין: לא צריך הסבר לדמות