צ'רלי ולולה - היסטוריית עדכונים

הוספת שם בשפת המקור
הערך המעודכן:Charlie and Lola
סימוכין: עדכון