צבי יחזקאלי - היסטוריית עדכונים

הוספת כינוי
הערך המעודכן:צביקה
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - דת ופוליטיקה
הערך המעודכן:
  • חזרה בתשובה
סימוכין: עדכון