צלילה חוזרת - היסטוריית עדכונים

עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • דורון נשר: יואב
 • לירון נירגד: מירה
 • דני מוג'ה: עמוס
 • עמי טראוב: גידי
 • זאב שמשוני: עמי
 • יאיר רובין: יוסי
 • זהרירה חריפאי: אמא של יוחי
 • מוסקו אלקלעי: אבא של יוחי
 • דליה שימקו: תמי
 • ג'יל בן דוד: רב צבאי
 • חיים בן בסט: מוישה
 • גאזי חקק: גאזי
 • בתיה רוזנטל: רחל א
 • מיקי מרמור: רחל ב
 • ארנן צפריר: ממונה
הערך המעודכן:
 • דורון נשר: יואב
 • לירון נירגד: מירה
 • דני מוג'ה: עמוס
 • עמי טראוב: גידי
 • זאב שמשוני: עמי
 • יאיר רובין: יוסי
 • זהרירה חריפאי: אמא של יוחי
 • מוסקו אלקלעי: אבא של יוחי
 • דליה שימקו: תמי
 • ג'יל בן דוד: רב צבאי
 • חיים בן בסט: מוישה
 • גאזי חקק: גאזי
 • בתיה רוזנטל: רחל א
 • מיקי מרמור: רחל ב
 • ארנן צפריר: ממונה
 • יואל שר: פסנתרן
סימוכין: צפייה בסרט
עדכון שאלות ללא תשובות
הערך המקורי:
 • על איזה ספר של יהודית הנדל מבוסס הסרט {צלילה חוזרת}?
הערך המעודכן:
 • על איזה ספר של יהודית הנדל מבוסס הסרט?
סימוכין: ניסוח מחדש

אישים בפייסבוק | מדיניות פרטיות