קיד פאדל - היסטוריית עדכונים

עדכון מדבבים
הערך המקורי:
 • ליטל שוורץ: קיד פאדל
 • שירי גדני: ביג בנג
 • גל שמי: הוראס
 • שמחה ברבירו: מר פאדל
 • מיכל מוכתר: קרול פאדל
 • אלברט כהן: סבא פאדל
 • הדר שחף-מעיין: מקס / גברת מנדלייב (2007-)
 • סיון שביט: מקס / גברת מנדלייב (-2006)
 • יגאל מזרחי: פיטבול
 • דנה אברהם: פיוטר
 • לירון ברנס: מיראדור
 • דב רייזר: מר גלוסרי
הערך המעודכן:
 • ליטל שוורץ: קיד פאדל
 • שירי גדני: ביג בנג
 • גל שמי: הוראס
 • שמחה ברבירו: מר פאדל
 • מיכל מוכתר: קרול פאדל
 • אלברט כהן: סבא פאדל
 • הדר שחף-מעיין: מקס / גברת מנדלייב (2007-)
 • סיון שביט: מקס / גברת מנדלייב (-2006)
 • יגאל מזרחי: פיטבול
 • דנה סמו: פיוטר
 • לירון ברנס: מיראדור
 • דב רייזר: מר גלוסרי
סימוכין: בשביל עדכון "דנה סמו".
עדכון שנים
הערך המקורי:2006-2007
הערך המעודכן:2005-2007
סימוכין: זה התחיל להיות משודר בפסח 2005