רונה לי שמעון - היסטוריית עדכונים

הוספת טריוויה - קשר משפחתי
הערך המעודכן:
  • אחותה הגדולה של [סיון נועם שמעון]
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - בתי ספר
הערך המעודכן:
  • יורם לוינשטיין
סימוכין: http://www.studioact.co.il/page.asp?id=98&show=photo&pn=810&ref=report