רונה רמון - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:רונה רמון
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה