רונית אלקבץ - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך פטירה
הערך המעודכן:18/04/2016
סימוכין: http://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.2919802
הוספת סיבת המוות
הערך המעודכן:סרטן
סימוכין: http://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.2919802
עדכון מפתחות - קולנוע וטלוויזיה
הערך המקורי:
  • עירום
  • זוכה פרס אופיר
הערך המעודכן:
  • במאים
  • עירום
  • זוכה פרס אופיר
סימוכין: עדכון