רונן ורננה - הטלוויזיה של המדינה - היסטוריית עדכונים