רות גוטרמן - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:רות גוטרמן
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:21/6/1981
סימוכין: עדכון