ריימונד - היסטוריית עדכונים

עדכון מדבבים
הערך המקורי:
 • לורן סביר: ריימונד
 • גלעד קלטר: אייבן
 • איתי רוזנר: מרסלו (-2008)
 • שיר כהן: מרסלו (2011-)
 • כרמית מסילתי קפלן: לואיז (-2008)
 • אלעד סמוכה: לואיז (2011-)
 • גילן שחף: ויוויאן (-2008)
 • דור סרוגו: ויוויאן (2011-)
 • אלה תדמור: אמא (-2008)
 • הדר שחף-מעיין: אמא / דמויות שונות
 • ניב פטל: אבא (-2008)
 • אלי לולאי: אבא / דמויות שונות (2011-)
 • מולי שולמן: מר למונט (-2008)
 • גדי לוי: מר למונט (2011-)
 • אורלי תגר: דמויות שונות
 • מיכל רשף: דמויות שונות (-2008)
 • אורלי קטן: דמויות שונות (2011-)
 • טליה ברקאי: לוסיל / דמויות שונות (2011-)
 • יובל סגל#הפיג'מות: דמויות שונות (2011-)
 • לירון לב#שחקן: דמויות שונות (2011-)
 • נורית בנאי קורן: דמויות שונות (2011-)
 • ספיר דרמון: דמויות שונות (2011-)
 • שרון שחל: ברנדט (2011-)
 • יואב בר לב: אבא של ויוויאן / דמויות שונות (2011-)
הערך המעודכן:
 • לורן סביר: ריימונד
 • גלעד קלטר: אייבן (-2008)
 • יהונתן מגון: אייבן (2011-)
 • איתי רוזנר: מרסלו (-2008)
 • שיר כהן: מרסלו (2011-)
 • כרמית מסילתי קפלן: לואיז (-2008)
 • אלעד סמוכה: לואיז (2011-)
 • גילן שחף: ויוויאן (-2008)
 • דור סרוגו: ויוויאן (2011-)
 • אלה תדמור: אמא (-2008)
 • הדר שחף-מעיין: אמא / דמויות שונות
 • ניב פטל: אבא (-2008)
 • אלי לולאי: אבא / דמויות שונות (2011-)
 • מולי שולמן: מר למונט (-2008)
 • גדי לוי: מר למונט (2011-)
 • אורלי תגר: דמויות שונות
 • מיכל רשף: דמויות שונות (-2008)
 • אורלי קטן: דמויות שונות (2011-)
 • טליה ברקאי: לוסיל / דמויות שונות (2011-)
 • יובל סגל#הפיג'מות: דמויות שונות (2011-)
 • לירון לב#שחקן: דמויות שונות (2011-)
 • נורית בנאי קורן: דמויות שונות (2011-)
 • ספיר דרמון: דמויות שונות (2011-)
 • שרון שחל: ברנדט (2011-)
 • יואב בר לב: אבא של ויוויאן / דמויות שונות (2011-)
סימוכין: תוקן בחזרה, כי שינוי זה מיותר
עדכון מדבבים
הערך המקורי:
 • לורן סביר: ריימונד
 • גלעד קלטר: אייבן (-2008)
 • יהונתן מגון: אייבן (2011-)
 • איתי רוזנר: מרסלו (-2008)
 • שיר כהן: מרסלו (2011-)
 • כרמית מסילתי קפלן: לואיז (-2008)
 • אלעד סמוכה: לואיז (2011-)
 • גילן שחף: ויוויאן (-2008)
 • דור סרוגו: ויוויאן (2011-)
 • אלה תדמור: אמא (-2008)
 • הדר שחף-מעיין: אמא / דמויות שונות
 • ניב פטל: אבא (-2008)
 • אלי לולאי: אבא / דמויות שונות (2011-)
 • מולי שולמן: מר למונט (-2008)
 • גדי לוי: מר למונט (2011-)
 • אורלי תגר: דמויות שונות
 • מיכל רשף: דמויות שונות (-2008)
 • אורלי קטן: דמויות שונות (2011-)
 • טליה ברקאי: לוסיל / דמויות שונות (2011-)
 • יובל סגל#הפיג'מות: דמויות שונות (2011-)
 • לירון לב#שחקן: דמויות שונות (2011-)
 • נורית בנאי קורן: דמויות שונות (2011-)
 • ספיר דרמון: דמויות שונות (2011-)
 • שרון שחל: ברנדט (2011-)
 • יואב בר לב: אבא של ויוויאן / דמויות שונות (2011-)
הערך המעודכן:
 • לורן סביר: ריימונד
 • גלעד קלטר: אייבן
 • איתי רוזנר: מרסלו (-2008)
 • שיר כהן: מרסלו (2011-)
 • כרמית מסילתי קפלן: לואיז (-2008)
 • אלעד סמוכה: לואיז (2011-)
 • גילן שחף: ויוויאן (-2008)
 • דור סרוגו: ויוויאן (2011-)
 • אלה תדמור: אמא (-2008)
 • הדר שחף-מעיין: אמא / דמויות שונות
 • ניב פטל: אבא (-2008)
 • אלי לולאי: אבא / דמויות שונות (2011-)
 • מולי שולמן: מר למונט (-2008)
 • גדי לוי: מר למונט (2011-)
 • אורלי תגר: דמויות שונות
 • מיכל רשף: דמויות שונות (-2008)
 • אורלי קטן: דמויות שונות (2011-)
 • טליה ברקאי: לוסיל / דמויות שונות (2011-)
 • יובל סגל#הפיג'מות: דמויות שונות (2011-)
 • לירון לב#שחקן: דמויות שונות (2011-)
 • נורית בנאי קורן: דמויות שונות (2011-)
 • ספיר דרמון: דמויות שונות (2011-)
 • שרון שחל: ברנדט (2011-)
 • יואב בר לב: אבא של ויוויאן / דמויות שונות (2011-)
סימוכין: קלטר היה גם באולפני דאבי דאב והדמות שלו לא מתאימה ליוהותן הצעיר
עדכון מדבבים
הערך המקורי:
 • לורן סביר: ריימונד
 • גלעד קלטר: אייבן (-2008)
 • יהונתן מגון: אייבן (2011-)
 • איתי רוזנר: מרסלו (-2008)
 • שיר כהן: מרסלו (2011-)
 • כרמית מסילתי קפלן: לואיז (-2008)
 • אלעד סמוכה: לואיז (2011-)
 • גילן שחף: ויוויאן (-2008)
 • דור סרוגו: ויוויאן (2011-)
 • אלה תדמור: אמא (-2008)
 • טליה ברקאי: דמויות שונות (2011-)
 • ניב פטל: אבא (-2008)
 • לירון לב#שחקן: דמויות שונות (2011-)
 • מולי שולמן: מר למונט (-2008)
 • גדי לוי: מר למונט (2011-)
 • אורלי תגר: דמויות שונות
 • הדר שחף-מעיין: אמא / דמויות שונות
 • מיכל רשף: דמויות שונות (-2008)
 • אורלי קטן: דמויות שונות (2011-)
 • אלי לולאי: אבא / דמויות שונות (2011-)
 • יובל סגל#הפיג'מות: דמויות שונות (2011-)
 • נורית בנאי קורן: דמויות שונות (2011-)
 • ספיר דרמון: דמויות שונות (2011-)
 • שרון שחל: ברנדט (2011-)
 • יואב בר לב: אבא של ויוויאן / דמויות שונות (2011-)
הערך המעודכן:
 • לורן סביר: ריימונד
 • גלעד קלטר: אייבן (-2008)
 • יהונתן מגון: אייבן (2011-)
 • איתי רוזנר: מרסלו (-2008)
 • שיר כהן: מרסלו (2011-)
 • כרמית מסילתי קפלן: לואיז (-2008)
 • אלעד סמוכה: לואיז (2011-)
 • גילן שחף: ויוויאן (-2008)
 • דור סרוגו: ויוויאן (2011-)
 • אלה תדמור: אמא (-2008)
 • הדר שחף-מעיין: אמא / דמויות שונות
 • ניב פטל: אבא (-2008)
 • אלי לולאי: אבא / דמויות שונות (2011-)
 • מולי שולמן: מר למונט (-2008)
 • גדי לוי: מר למונט (2011-)
 • אורלי תגר: דמויות שונות
 • מיכל רשף: דמויות שונות (-2008)
 • אורלי קטן: דמויות שונות (2011-)
 • טליה ברקאי: לוסיל / דמויות שונות (2011-)
 • יובל סגל#הפיג'מות: דמויות שונות (2011-)
 • לירון לב#שחקן: דמויות שונות (2011-)
 • נורית בנאי קורן: דמויות שונות (2011-)
 • ספיר דרמון: דמויות שונות (2011-)
 • שרון שחל: ברנדט (2011-)
 • יואב בר לב: אבא של ויוויאן / דמויות שונות (2011-)
סימוכין: עדכון