ריקי ריקי - היסטוריית עדכונים

עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • דלית קהן: ריקי
 • ניר (נירו) לוי: אשר
 • טל פרידמן: מקס
 • גילה אלמגור: בתיה
 • מיכל קהן: שרון
 • גורי אלפי: ניסים
 • אלי אלטוניו: רמון
הערך המעודכן:
 • דלית קהן: ריקי
 • ניר (נירו) לוי: אשר
 • טל פרידמן: מקס
 • גילה אלמגור: בתיה
 • מיכל קהן: שרון
 • גורי אלפי: ניסים
 • אלי אלטוניו: רמון
 • אורן יאדגר: גומז
 • לני רביץ: אברם
 • לזבו וייזנר: שמשון
סימוכין: עדכון
הוספת תפקידים שונים
הערך המעודכן:
 • טל ליפשיץ: ליהוק
סימוכין: עדכון