רפי גינאי - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:17/6/1948
סימוכין: אתר EDB
הוספת תאריך פטירה
הערך המעודכן:23/1/1995
סימוכין: אתר EDB