רפי שור - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:רפי שור
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:12/4/1983
סימוכין: עדכון