רשף שי - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:25/7/1983
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - מקומות
הערך המעודכן:
  • תל אביב
סימוכין: עדכון
הוספת שם האדם
הערך המעודכן:רשף שי