שאדי מרעי - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:שאדי מרעי
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:17/11/1994
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - בתי ספר
הערך המעודכן:
  • יורם לוינשטיין
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - שפות
הערך המעודכן:
  • ערבית
סימוכין: עדכון