שאול ביבר - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך פטירה
הערך המעודכן:20/7/2013
סימוכין: http://news.walla.co.il/?w=/6/2662311