שולי רנד - היסטוריית עדכונים

עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
  • נשוי ל[מיכל בת שבע רנד]
  • אבא של [דניאל רנד]
  • גיס של [יונתן דנינו]
הערך המעודכן:
  • היה נשוי ל[מיכל בת שבע רנד]
  • נשוי ל[צופית גרנט]
  • אבא של [דניאל רנד]
  • גיס של [יונתן דנינו]
סימוכין: עדכון