שינזו - היסטוריית עדכונים

עדכון מדבבים אורחים
הערך המקורי:
 • אורלי תגר: קאטאי / קליפ
 • איל כהן#מדבב: טאגו
 • גיא זיידמן: בולט
 • גיורא קנת: דאקו / קאריס
 • הראל קלמרו: טומבו
 • מאיה בר שלום: לונאריה
 • אבי שן צור: דמויות שונות
 • ירון מנשה: דמויות שונות
 • נורית בנאי קורן: דמויות שונות
 • נטע טישלר: דמויות שונות
 • עפרון אטקין: דמויות שונות
 • שרון בורגאוקר: דמויות שונות
הערך המעודכן:
 • אורלי תגר: קאטאי / קליפ
 • איל כהן#מדבב: טאגו
 • גיא זיידמן: בולט
 • גיורא קנת: דאקו / קאריס
 • הראל קלמרו: טומבו
 • מאיה בר שלום: לונאריה
 • אבי שן צור: דמויות שונות
 • ירון חי מנשה: דמויות שונות
 • נורית בנאי קורן: דמויות שונות
 • נטע טישלר: דמויות שונות
 • עפרון אטקין: דמויות שונות
 • שרון בורגאוקר: דמויות שונות
סימוכין: עדכון ירון חי מנשה