שירה בן לולו - היסטוריית עדכונים

עדכון שם האדם
הערך המקורי:שירה כדר-לוי
הערך המעודכן:שירה בן לולו
סימוכין: עדכון
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה