שיר ראובן - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:שיר ראובן
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:21/8/1988
סימוכין: עדכון