שי פירון - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:שי פירון
הוספת מפתחות - דת ופוליטיקה
הערך המעודכן:
  • פוליטיקה
  • חזרה בתשובה
  • דתיים לאומיים