שלדון - היסטוריית עדכונים

הוספת שם בשפת המקור
הערך המעודכן:Shelldon
סימוכין: עדכון
עדכון מדבבים
הערך המקורי:
 • ברק ברויטמן: שלדון
 • מירי נודלמן: כונכי
 • דנה שחר: רני
 • אור דגן
 • דרור חכימי
 • יהויכין פרידלנדר
 • עפרון אטקין: דמויות שונות
 • עמי מנדלמן: סמי
 • ניר רון: ד"ר צדף
 • רעי הלסטוך זלצמן
 • דון לור שסקין
 • קובי ליקורמן: בר / דן
 • עדן גמליאל: הארלי
 • נורית בנאי קורן: דמויות שונות
 • אייל לייבין
 • איילת גל
 • הדר בן משה: גברת קארי
 • שרון רוטר: דמויות שונות
הערך המעודכן:
 • ברק ברויטמן: שלדון
 • עדן גמליאל: כונכי
 • דנה שחר: רני
 • אור דגן
 • דרור חכימי
 • יהויכין פרידלנדר
 • עפרון אטקין: דמויות שונות
 • עמי מנדלמן: סמי
 • ניר רון: ד"ר צדף
 • רעי הלסטוך זלצמן
 • דון לור שסקין
 • קובי ליקורמן: בר / דן
 • מירי נודלמן
 • נורית בנאי קורן: דמויות שונות
 • אייל לייבין
 • איילת גל
 • הדר בן משה: גברת קארי
 • שרון רוטר: דמויות שונות
סימוכין: עדכון
עדכון מדבבים
הערך המקורי:
 • ברק ברויטמן: שלדון
 • מירי נודלמן: כונכי
 • דנה שחר: רני
 • אור דגן
 • דרור חכימי
 • יהויכין פרידלנדר
 • עפרון אטקין: דמויות שונות
 • עמי מנדלמן: סמי
 • ניר רון: ד"ר צדף
 • רעי הלסטוך זלצמן
 • דון לור שסקין
 • קובי ליקורמן: בר / דן
 • עדן גמליאל: הארלי
 • נורית בנאי קורן: דמויות שונות
 • אייל לייבין
 • איילת גל
 • הדר בן משה: דמויות שונות
 • שרון רוטר: דמויות שונות
הערך המעודכן:
 • ברק ברויטמן: שלדון
 • מירי נודלמן: כונכי
 • דנה שחר: רני
 • אור דגן
 • דרור חכימי
 • יהויכין פרידלנדר
 • עפרון אטקין: דמויות שונות
 • עמי מנדלמן: סמי
 • ניר רון: ד"ר צדף
 • רעי הלסטוך זלצמן
 • דון לור שסקין
 • קובי ליקורמן: בר / דן
 • עדן גמליאל: הארלי
 • נורית בנאי קורן: דמויות שונות
 • אייל לייבין
 • איילת גל
 • הדר בן משה: גברת קארי
 • שרון רוטר: דמויות שונות
סימוכין: דיבבתי בסדרה

אישים בפייסבוק | מדיניות פרטיות